SMone logo icon

Analiza Jakości Energii Elektrycznej

Analiza Jakości Energii Elektrycznej realizowana przez SMone Energy pozwala kontrolować i badać te parametry, które decydują o jakości dostarczanej energii elektrycznej – zgodnie z określonymi parametrami napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych przedstawionych w normie PN-EN 50160:2010.
Proponowane w wyniku analizy rozwiązanie ma na celu:
 • poprawę parametrów jakości energii
 • stabilizację i wydłużenie żywotności pracy urządzeń
 • zmniejszenie kosztów
 • poprawę bezpieczeństwa pracy
 • finalnie zadowolenie klienta
 
Zespół specjalistów SMone Energy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy oraz przy użyciu profesjonalnych narzędzi pomiarowych oraz analitycznych szybko i skutecznie rozwiązują problemy wynikające ze złej jakości energii elektrycznej.
Pomiary parametrów zasilania na obiekcie wykonywane są przy użyciu nowoczesnych analizatorów jakości energii spełniających najwyższe standardy oraz normy IEC 61000 dla analizatorów klasy A – dotyczące niepewności pomiarowych, metod pomiarowych i synchronizacji czasu z sygnałem wzorcowym. Pomiary wykonywane są markowymi analizatorami umożliwiającymi kilkudniowe pomiary, rejestrację danych oraz pełną analizę na dedykowanym oprogramowaniu (A-Eberle, Sonel, Chauvin Arnoux).

Co może świadczyć o problemach z jakością energii elektrycznej?

 • opłata za przekroczenie mocy czynnej
 • opłaty za ponadnormatywny pobór energii biernej
 • krótkotrwałe przerwy w zasilaniu
 • samoczynne wyłączanie się urządzeń w ciągu technologicznym
 • migotanie światła
 • spadki/wzrosty napięcia
 • częste awarie
 • urządzeń energoelektronicznych (falowników, zasilaczy, UPS-ów)
 • zaburzona praca transformatorów (głośna praca, przegrzewanie się)
 • przyśpieszona degradacja izolacji kabli, uzwojeń silników, transformatorów
 • przepalanie się wkładek bezpiecznikowych lub awarie innych zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
 • niewłaściwa praca układów kompensacji mocy biernej lub ich częste awarie
 • opłaty za ponadnormatywny pobór energii biernej

Schemat analizy jakości energii

dIAGRAM9

1) Kontakt z klientem:

Na tym etapie głównym zadaniem jest identyfikacja oraz zrozumienie potrzeb Klienta.
Proponujemy każdorazowo wizję lokalną, która ma na celu:
 • określenie ilości oraz lokalizacji  punktów pomiarowych
 • uzyskanie informacji o charakterze obiektu (odbiory, maszyny, cykl pracy)
 • sprawdzenie stanu technicznego instalacji
 • ważnym elementem tego etapu jest spotkanie, rozmowa i wywiad z klientem

2) Pomiar i analiza

parametrów jakości energii:        

Pomiar wykonywany w zależności od potrzeb w okresie 1-7 dni aby uchwycić zmienność parametrów zasilania
Dodatkowym materiałem uzupełniającym dane pomiarowe są faktury za energie elektryczną – z różnych pór roku – możliwa ewentualna sezonowość.
Analiza wykonywana jest zgodnie z zalecaniami normy PN-EN 50-160, która określa w jaki sposób oceniać należy jakość energii elektrycznej

3) Wnioski, propozycja

i wdrożenie rozwiązania:

Analiza danych pomiarowych jest procesem złożonym i jest kluczowa w procesie doboru prawidłowych rozwiązań.
Określenie przyczyn występowania zakłóceń tj. zapadów napięcia, przepięć, przerw w zasilaniu, lokalizacji źródeł zakłóceń, wymaga zastosowania wielu metod korelacyjnych, porównawczych oraz narzędzi informatycznych.
Proces analizy danych pozwala na przekazanie Klientowi wniosków końcowych i propozycji doboru odpowiednich rozwiązań, wśród których znajdują się m.in. filtry aktywne, filtry pasywne, układy kompensacji mocy biernej, aktywne kompensatory (A)SVG, dławiki sieciowe, stabilizatory napięcia.

Zaproponowane rozwiązanie finalnie powoduje:

 • obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej
 • poprawę współczynnika mocy
 • redukcję zakłóceń harmonicznych
 • redukcję prądu w przewodzie neutralnym 
 • symetryzację obciążenia faz  
 • zmniejszenie prądu rozruchowego pobieranego z sieci 
 • obniżenie zapotrzebowania na moc transformatorów  
 • redukcję spadków napięć na transfrmatorach i kablach
 • redukcję temperatury transformatorów i kabli  
 • wyelimnowanie ryzyka wystąpienia rezonansu harmonicznych
 • obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej

Skontaktuj się z SMone